life is short, the stories.

share our Idea & Stories.

พุทธชยันตี

5 Comments

buddhajayanti

ลองค้นใน internet ได้ความว่า…

คำว่า “พุทธะ” แปลว่า “ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน” อันหมายถึง “พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

ส่วนคำว่า “ชยันตี” บ้างก็แปลว่า  “การเฉลิมฉลองชัยชนะ” บางที่ก็แปลว่า “วันครบรอบ”

แต่จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ที่สุด www.dhammajak.net

“ชยันตี” แปลว่า “ชัยชนะ”

พุทธชยันตี จึงมีความหมายว่า “ชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง”

วันวิสาขบูชาในปีพุทธศักราช 2555 นี้ จะครบรอบ 2600 ปี นับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้

โดยนับจากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อพระชนมายุ 35 ปีจนถึงปรินิพพาน เป็นเวลา 45 ปี

และจากปีที่ปรินิพพานไปแล้ว 1 ปีนับเป็น พ.ศ. 1

ฉะนั้นปี 2555 + 45 ปี จึงเท่ากับ 2600 ปีพอดี

.

ที่จริงแล้วถึงเวลาครบรอบนี้ พระพุทธศาสนา ก็ได้เข้าสู่ช่วงหลังกึ่งพุทธกาลแล้ว

ก่อนที่จะถึง ยุคพระศรีอาริยเมตไตรย

ซึ่งหากใครสนใจเรื่องนี้ลองหาอ่านดูจาก internet หรือจากหนังสือ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ เรื่องคำทำนายของพระพุทธเจ้า ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังกึ่งพุทธกาล ก็ลองหาอ่านดูเพิ่มเติมแล้วกัน หากได้ลองอ่านแล้วจะรู้ว่า คำทำนายได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆ

.

ในรายการ “พื้นที่ชีวิต” ซึ่งคุณ “นิ้วกลม” เป็นพิธีกร

ได้พูดว่า “ประเทศไทย มีพระพุทธ มีพระสงฆ์ แต่พระธรรม นี่ไม่ค่อยแน่ใจ”

ในสมัยก่อนคนเข้าวัดทำบุญ ก็จะอธิษฐานว่า ขอให้ได้เกิดในร่มโพธิ์ของพระพุทธศาสนาอีก หรือไม่ก็ขอให้ได้ไปนิพพาน แต่ในสมัยนี้ เราขอพรกันอย่างไรบ้าง ก็คงรู้ๆกันอยู่

จากหลักการที่สอนให้เรา “ลด ละ เลิก” กลับถูกผูกติดกับ “กระแสบริโภคนิยม”

ไม่ว่าการชี้ชวนให้ทำบุญ เรียงตู้บริจาคกันเป็นแถวยาว การสร้างโบสถ์ วิหาร ใหญ่โต หรูหรา หรือรูปเคารพใหญ่โต เพื่อดึงดูดผู้คน

น่าแปลกที่ที่ พระพุทธเจ้า เดินออกจากวัง เพื่อหาความเรียบง่ายจากธรรมชาติ

แต่เหล่าพุทธบุตรกลับสร้างวังขึ้นมาอีก

วังที่เรียกว่าวัด วังที่ขังอัตตาเอาไว้ข้างใน และกันความจริง(ธรรมชาติ)เอาไว้ข้างนอก

ผมดูข่าวแล้วก็รู้สึกน่าขัน – งานพุทธชันตีของบ้านเราจัดขึ้นใน hall ของห้างสรรพสินค้า

.

พระพุทธเจ้า สอนให้เราเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น จากกิเลส และจาก “ความไม่รู้ทั้งปวง”

หากระยะเวลาอันยาวนานของพุทธศาสนา

“ความไม่รู้จริง” ทำให้เรากลับไป “สะลึมสะลือ” อีกครั้ง

.

 

Advertisements

Author: hud-tsu-ka

I'm not a nice guy but I wanna be a good guy.

5 thoughts on “พุทธชยันตี

 1. เราก็คิดเช่นคุณเหมือนกันแหละ…เขาให้ ละ ลด เลิก แต่พวกเรากลับไปทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำสอน ก็ทำได้เท่าที่ทำดีกว่านะ

  • คงต้องทำในส่วนของตัวเรา สิ่งต่างๆก็ล้วนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา

 2. อ่านตามความคิดที่ฮัดเขียนแล้วก็เห็นด้วยนะ เราเคยมีความคิดอะไรประมาณนี้เหมือนกัน
  แต่ ..เราก็มีความเข้าใจอีกหลายทางที่อาจเป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์ผู้ซึ่งมีกิเลสมีความคิดแตกต่างกัน
  เจตนาเพื่อการค้า เจตนาเพื่อเผยแพร่ เจตนาเพื่ออยู่รอด บางทีก็คาบเกี่ยวกัน

  นิกายมหายาน กับ นิกายหินยาน ก็ยังต่างกันเลย ..อ่านแล้วไม่แตกฉาน

 3. ที่โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากสพฐ.ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งจะมีกฏต่างๆมากมาย ใส่เสื้อสีขาวในวันพระ ที่โรงเรียนต้องทำอาหารมังสวิรัส มีการไปวััด ห้ามอบายมุข ห้ามสุรา ห้ามบุหรี่ แต่ก็เห็นครูก็ยังสูบอยู่

 4. บางทีกาลเวลาแปรเปลี่ยนศาสนาก็คงถึงเวลาต้องแปรเปลี่ยนตามไปด้วย อย่างเช่นทุกวันนี้คนรุ่นใหม่รู้จักแต่เดินห้างสรรพสินค้าและมองว่าการเข้าวัดเป็นเรื่องของคนแก่ ถ้าเรื่องของศาสนาเป็นแค่ตัวหนังสือสักวันคงสูญหายไปจากโลก แต่ถ้าจะทำให้คนรุ่นใหม่รู้จักคงต้องเข้าไปเดินในห้างสรรพสินค้าด้วยหรือเข้าสู่โลกของอินเตอร์เน็ตด้วยค่ะ…ไม่งั้นหายไปจริงๆ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s