life is short, the stories.

share our Idea & Stories.

ขาลง

Leave a comment

ผมไม่ชอบเล่นน้ำสงกรานต์

ไม่ชอบทั้งบรรยากาศที่เถื่อนขึ้นทุกวัน

ผมคงจริงจังไปกับเทศกาลสงกรานต์

ด้วยเหตุข้างต้นจึงไม่น่าจะเกิดผลให้ผมต้องไปเล่นสงกรานต์ที่สีลม

และไม่ต้องเกิดเหตุให้มือถือผมหาย

ไม่รู้ว่าโดนล้วงหรือว่าหล่นหาย

แต่ที่แน่ๆมันไปจากผมแล้ว

 

มีพระท่านหนึ่งได้สอนว่า

ของชิ้นไหน ถ้าเป็นของๆเรา แม้เพียงเข็มเล่มเดียวก็จะอยู่กับเราไม่หายไปไหน

แต่ถ้าของชิ้นนั้นไม่ใช่ของๆเราแล้ว อย่างไรมันก็จะไม่อยู่กับเรา

มือถือของผมมันอาจไม่อยากอยู่กับผมแล้วก็ได้

 

ชีวิตมีขึ้นมีลง

หวังว่าคงจะต้องเดินลงไม่กี่ก้าว

Advertisements

Author: hud-tsu-ka

I'm not a nice guy but I wanna be a good guy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s