life is short, the stories.

share our Idea & Stories.

วันเด็ก

Leave a comment

ถ้าวัยเด็กสิ้นสุดลงตรงอายุทำบัตรประชาชนครั้งแรก
ผมคงหมดวัยเด็กไปแล้ว…ปี

วันนี้เป็นวันเด็ก
เด็กแก่ๆอย่างผมก็ยังสะพายกล้องไปร่วมวันเด็กกับเขาเหมือนกัน
อยากไปดูพระที่นั่งอนันตสมาคมมากๆ
และอยากไปหัดถ่้ายบรรยากาศ
ถ่ายรูปอากัปกิริยาคน สีหน้าคน
เพราะ้เริ่มเบื่อๆการถ่ายรูปสถานที่แล้ว

ไปคนเดียวก็มั่วๆเข้าไปชม
เดินมั่วๆปนๆไปกับครอบครัวคนโน้นทีคนนี้ที
แม้ว่าหน้าจะไม่เข้าพวกเขาก็ตามที

ชีวิตนี้ได้มาชมที่ทำงานนายกฯ
กับพระที่นั่งฯสักครั้งก็เป็นบุญอยู่ไม่น้อย
ก็ปีหนึ่งๆเขาเปิดให้ชมแค่ปีละวันนี่

เชื่อว่าทุกคนถึงไม่ต้องดูบัตรประชาชน
เอาวันเดือนปีเกิดมาคำนวณตัวเลขอายุ
ก็คงรู้อยู่แก่ใจดี (ถึงแม้จะไม่ค่อยยอมรับก็ตาม)
ว่าพ้นวัยที่เรียกว่า"เด็ก"มากี่ปีแล้ว
แต่สำหรับผู้ใหญ่หัวใจ"เด็ก"นี่
คงต้องมีทำข้อสอบกันบ้าง
และผมก็หวังว่้าจะทำข้อสอบผ่านไปได้เรื่อยๆทุกๆปี

Advertisements

Author: hud-tsu-ka

I'm not a nice guy but I wanna be a good guy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s