life is short, the stories.

share our Idea & Stories.

5/08/2007

Leave a comment

จริงไม่จริงบางสิ่งที่ฉันยังสงสัย
สิ่งที่เราเห็นอยู่เป็นเช่นนั้นจริงๆหรือเปล่า
ถ้าประสาทการรับรู้ของเราเปลี่ยนไปจากนี้
สิ่งที่เราเห็นจะเป็นอย่างที่เราเคยเห็นหรือเปล่า
สัตว์ต่างๆเห็นโลกผ่านประสาทสัมผัสที่แตกต่างกัน
โลกของสัตว์เหล่านั้นย่อมแตกต่างกัน
สิ่งที่เราเห็นว่าเป็นอย่างนั้น
ถ้าตาของเรามองเห็นแบบภาพโมเสคแบบแมลงล่ะ
มองเห็นเป็นขาวดำแบบสัตว์บางชนิดล่ะ
โลกที่เรารู้จักจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
แล้วสิ่งเหล่านั้นจริงๆเป็นอย่างไรกันแน่
Advertisements

Author: hud-tsu-ka

I'm not a nice guy but I wanna be a good guy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s