life is short, the stories.

share our Idea & Stories.

29/5/07

Leave a comment

ถ้าหากมีเครื่องมือตรวจวัดระดับการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์ บันทึกเป็นกราฟขึ้นลง อารมณ์ของคุณจะขึ้นลงถี่มากน้อยแค่ไหน
ผมรู้สึกนะครับว่า มันคงจะเหี่ยวเฉามากๆเลยล่ะ ถ้าเส้นกราฟมันเป็นแนวระนาบตลอด
ถ้าชีวิตเรายังคงเวียนว่ายอยู่ในวัฏจักร รัก โลภ โกรธ หลง เราก็ควรมีการขยับทางอารมณ์บ้าง
มีเศร้า มีสุข
ถ้าไม่มีความเศร้า เราก็จะไม่รู้จักถึงความสุข
ถ้าไม่มีความสุข เราก็จะไม่รู้จักถึงความเศร้า
แล้วเราจำเป็นจะต้องรู้จักความเศร้าไปทำไมเล่า
เรารู้จักความเศร้าเพื่อที่แสวงหาความสุข
ความสุข กับความเศร้า เป็นเหรียญ 2 ด้าน ที่เราไม่รู้เลยว่า วินาทีนี้มันจะออกหัวหรือก้อย
เคยมีคนบอกว่า เนื้อแท้ของชีวิตมนุษย์นั้นคือความเศร้า เราถึงต้องหาความสุขมาปกปิดความเศร้าเอาไว้
สำหรับผมแล้วไม่ว่าจะสุขหรือเศร้า…อย่างน้อยก็ทำให้จังหวะของอารมณ์ได้ขยับขึ้นลงบ้าง
 
Advertisements

Author: hud-tsu-ka

I'm not a nice guy but I wanna be a good guy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s